Psikolojik Yaşlanmadan Korunma Yöntemleri

Biyolojik yaşlanma gibi psikolojik yaşlanma da normal bir süreç olarak kabul ediliyor.  Psikolojik yaşlanmayı engellemenin önemli püf noktalarını yeni şeyler öğrenme, sosyal ilişki kurmak için çaba gösterme, hedef belirleme, stresle mücadele edip moral motivasyonu korumak, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz olarak sıraladı. İşte sağlıklı yaşamanın ve psikolojik yaşlanmayı önlemenin sırrı…

“Biyolojik yaşlanmadan insan beyni de etkilendiği için hafıza, dikkat, algı kronolojik yaşa bağlı olarak zayıflar, yeni şeyler öğrenme zorlaşır. Hayatında büyük değişiklikler yapma isteği ve ataklığı azalabilir. Tabii ki yaşlanmanın hayatı güzelleştiren tarafları da var. Yaşam tecrübesine bağlı olarak mantıklı ve doğru düşünebilme, doğru kararlar verebilme, daha tutarlı, hoşgörülü, sabırlı olma gibi beceriler artar. Psikolojik anlamda daha çok deneyime sahip bir yaşlı kimliğini kazanırken; yaşlılığından dolayı sosyal anlamda saygın bir yere sahip olmaktadır. Bunlar yaşlanmanın doğal yapısında vardır”

“Bu konuda birçok araştırmalar yapılmış, teoriler geliştirilmiş olup bireysel farlılıkların ön plana çıktığı görülmektedir. Biyolojik yaşlanma özellikle ilerleyen yaşlarda bedenin güçsüzleşmeye başlaması ve performans kayıpları ile kendini gösterirken, psikolojik yaşlanma boyutunda ileri yaşlara kadar, kazanımların kayıplardan daha fazla olduğu görülmektedir”

Günümüzde uzun yaşamanın yanında, daha kali­teli bir yaşam sürme ve bunu etkileyen faktörlerin önemli hale gelmiştir. Yaşlılık döneminde moral önemli bir belirleyicidir. Moral hem iyilik halinin hem de yaşlılıkta göz ardı edilen yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisidir.

Psikolojik yaşlanmada moral ve duygusal aktarımlar, karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesi, dayanışma, aile-akraba­lık ve komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesiyle iliş­kili görünmektedir. Sosyal ilişkilerin miktarı ve kalitesi, yaşlıları psikolojik olarak etkilemektedir

Araştırmalarda, yaşlılıkta fiziksel kapasitedeki azalmanın ve sağlığın bozulmasının önemin­den çok, yaşlı birey için ruhsal ve moral duru­mun yaşamı sürdürmede daha etkili olduğu ifade edilmektedir.Yaşlının çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal ağ, birey­lerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini kar­şılar. Fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yön­de etkiler. Sosyal destek sonucu ortaya çıkan saygınlık, moral artışına ve yaşamdan duyulan memnuniyete, stres verici olaylarla baş etmeye olumlu katkılarda bulunmaktadır

Sağlıklı yaşamanın 5 kriteri :

1-Fiziksel iyilik: Bilinçli ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır.

2-Zihinsel iyilik: Beynin sürekli olarak okuyarak, izleyerek, dinleyerek uyarılması, problem ve bulmaca çözme ile zihinsel aktivitenin canlı tutulması ve diğer el becerisi ve sanatsal yeteneklerle üretici boş zaman etkinlikleri geliştirilmesidir.

3-Sosyal iyilik: Akrabalar ya da çevremizdeki diğer insanlarla iyi iletişim ve ilişkiler kurulabilmesi, topluma ve çevreye pozitif katkıda bulunabilmek için çaba gösterilmesidir.

4-Manevi iyilik: Hangi yaşta olursa olsun, kişinin sürekli yaşamdan beklenti ve amaçlarının olması, güçlü etik değerlere ve ahlaka sahip olmasıdır.

5-Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendisine karşı olan hislerini ve düşüncelerini anlayabilme ve onları paylaşma, duygusal açıdan dengede olabilmeyi başarmaktır.

Reply